Çarşamba , 14 Nisan 2021
Güncel Duyurular
İşyeri Hekimliği Hizmetleri

İşyeri Hekimliği Hizmetleri

KANIT AKADEMİ OSGB(Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimi), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluş olup, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği (İSG) ile ilgili gereken tüm hizmetleri sunmaktadır.

İşyeri Hekimliği İle İlgili Sunulan Başlıca Hizmetler

 • İşyerlerinde işyeri hekimi görevlendirilmesi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturma ve çalışmalarında işyeri hekimi katılım ve desteğinin sağlanması,
 • Çalışanların sağlık gözetimi kapsamında;
 • İşe giriş/periyodik sağlık muayeneleri (Tüm çalışanlar için)
 • İşe uygunluk sağlık raporu (Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflardaki işler için)
 • Kan ve idrar tetkikleri
 • Göğüs radyografisi
 • İşitme Testi (Odyometre)
 • Solunum fonksiyon testi (SFT), vd. hizmetlerin gerçekleştirilmesi
 • İş sağlığı ile ilgili rehberlik hizmetlerinin verilmesi
 • İşyerlerinde risk değerlendirmesi çalışmalarının yapılması
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi
 • İşyerinde ilk yardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personel eğitiminin sağlanması
 • Akademik, donanımlı teknik ve sağlık kadrosuyla danışmanlık desteği

KANIT AKADEMİ bünyesindeki tıbbi, toksikoloji, iş hijyeni ve iş güvenliği laboratuvar hizmetleri sunumu ile, ölçümleme ve analiz desteği.

BİLİYOR MUSUNUZ  ?

İşyeri Hekimi Kimdir?
İş sağlğı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, İşyeri Hekimliği Belgesi’ne sahip hekimdir.

OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) nedir ?
Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen birimdir.

FARKINDA MISINIZ ?

 • İşveren, çalışanlarının işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak zorundadır.
 • İşverenler, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli istihdam etmek yerine,
 • İSG yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını “Ortak Sağlık ve Güvenlik Birim”lerinden hizmet satın alarak sağlayabilirler.
 • İşveren, işyerinde sağlık gözetimi kapsamında çalışanlarının işe giriş ve periyodik sağlık
 • muayeneleriile birlikte çalışılan sektöre göre belirlenecek tıbbi laboratuvar tetkikleriniyaptırmak zorundadır.
 • İşveren, işyerinde oluşan iş kazalarını ve meslek hastalıklarını kayıt altına almak, nedenleri konusunda gerekli incelemeleri yapmak ve bunlar ile ilgili raporları düzenlemek zorundadır.
 • İşveren, işyerinde oluşan iş kazalarını ve kendisine bildirilen meslek hastalıklarını öğrendiği tarihten itibaren 3(üç) iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdür.

UNUTMAYIN !
KANIT AKADEMİ OSGB deneyimli kadrosuyla tüm sektörlere yönelik İSG hizmetlerini sunar.