Çarşamba , 14 Nisan 2021
Güncel Duyurular
İş Hijyeni

İş Hijyeni

 “İş Hijyeni, işyerlerinde görülen ve endüstri toplumunda hastalığa, sağlığın bozulmasına ve 
huzursuzluğa neden olan çevresel faktörleri, stresleri saptayan, değerlendiren ve onları kontrol eden bilim ve sanattır”…
Amerikan Endüstri Hijyenistleri Birliği (American Industrial Hygiene Association – AIHA)

Kanıt Akademi İş Sağlığıve Güvenliği San. ve Tic. A.Ş.

KANIT AKADEMİ Tarafından Sunulan İş Hijyeni İle İlgili Başlıca Hizmetler

  • Ortam gürültü ölçümü
  • Kişisel gürültü maruziyeti ölçümü
  • Çevresel gürültü ölçümü ve gürültü haritası hazırlanması
  • Kişisel titreşim maruziyeti ölçümü
  • Çevresel titreşim ölçümü
  • Ortam termal konfor ölçümü (Sıcaklık, nem, hava akış hızı)
  • Ortam aydınlatma ölçümü
  • Ortam toz ölçümü
  • Kişisel toz maruziyeti ölçümü
  • İç ortam gaz ölçümü (Boya, kaynak, vb.)

BİLİYOR MUSUNUZ 

Hijyen nedir?

Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınacak temizlik önlemlerinin tümüdür.

Kişisel hijyen nedir?

Bir kimsenin kendi sağlığını korumak amacıyla kendisi için yapacağı uygulamalar, alacağı önlemlerdir. Örn. el yıkama, diş fırçalama vb.

İş hijyeni çalışma alanı neleri kapsar?

İşyerinde, çalışanlar için maruziyet etkisi oluşturabilecek kimyasal, fiziksel, biyolojik faktörler ile ergonomik ve psikososyal sorunlar, iş hijyeni çalışma alanı kapsamında inceleme, ölçümleme ve araştırma yapılan başlıca konulardır.

FARKINDA MISINIZ ?

Çalışma ortamında gerekli kontrol, ölçüm. inceleme ve araştırmalar yapılması veya yaptırılması işveren sorumluluğundadır ve yasal zorunluluktur.

İşveren, çalışan sağlığını olumsuz etkileyen uygunsuzlukları gidermekle yükümlüdür.

İşveren, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu dikkate almak zorundadır.

Çalışan, ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalması durumunda, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınma hakkına sahiptir.

UNUTMAYIN !

KANIT AKADEMİ, şirket bünyesindeki kuruluşları, deneyimli personeli ve gerekli donanımları ile iş hijyeni alanında inceleme, ölçüm, araştırma, değerlendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.