Çarşamba , 14 Nisan 2021
Güncel Duyurular

Gezici İşitme Tarama (Odyometrik Test) Aracımız

Çalışma ortamlarında gürültü, çalışanlarda kalıcı işitme kayıplarına sebep olabilmekte çalışanlar duyu kaybı ve maluliyet, işverenler hukuki sonuçlar ve tazminatla karşı karşıya kalabilmektedir. İşe girişlerde yapılacak odyometrik testlerle çalışanların işitme durumlarını tespit etmek mümkündür. Gürültülü ortamlarda çalışanların periyodik işitme testi taramaları sayesinde mesleki işitme kayıpları erken dönemde belirlenebilmekte ve ilerlememesi için önlem alınabilmektedir.

Gezici işitme tarama ünitelerinde yapılan işitme testi, standartlara uygun sessiz kabinlerde gerçekleştirilmesi nedeniyle işyeri ortamında yapılan işitme testine göre daha doğru ve güvenilir sonuçlar vermektedir.

Kanıt Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Şirketi olarak tasarımını uzman kişilere yaptırdığımız Gezici Odyometri Testi Aracımızda 1 Odyometre cihazı ve sessiz kabin bulunmakta olup oda duvarları tavan ve taban özel ses ve ısı izolasyonlu malzeme ile kaplanmıştır. Titreşim de sesin bileşenlerinden olduğu için yanlış sonuçlara sebep olabilir. Bu sebeple sessiz kabin aracın sürüş tekniğini ve dengesini bozmayacak şekilde sabitlenmiştir.

Odyometrist tarafından işitme testi yapılmakta ve raporlanmaktadır. İstendiği takdirde sonuçlar KBB Uzmanımız tarafından değerlendirilmektedir.

 

ÇALIŞANLARIN GÖZ MUAYENELERİ

Ekranlı Araçlarla Çalışma Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat gereği, çalışanların göz muayenesi gezici aracımızda bulunan otokeratorefraktometre cihazı ile Göz Uzmanı Hekim tarafından yapılıp raporlanmaktadır.

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ (SFT), ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG) VE TIBBİ LABORATUVAR

Gezici iş sağlığı araçlarımızda solunum fonksiyon testi (SFT) ve 12 kanallı çekim yapabilen elektrokardiyografi (EKG) de bulunmaktadır. SFT’de her çalışan için tek kullanımlık ağızlık ve anti-bakteriyel filtre kullanılmaktadır.

TIBBİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

Tıbbi laboratuvar tetkikleri için kan, idrar; portör ve diğer tetkikler için biyolojik materyal (numune) alma hizmetleri verilmektedir. Tüm biyokimya, hematoloji, mikrobiyoloji, toksikoloji tetkikleri, TS EN ISO 15189 Tıbbi Laboratuvarlar Standardına uygun olarak TÜRKAK tarafından akredite edilmiş anlaşmalı laboratuvarımızda çalışılmakta ve değerlendirilerek rapor edilmektedir.

İZİN BELGEMİZ