Çarşamba , 21 Ekim 2020
Güncel Duyurular
Ferdi ve Toplu İş Hukuku

Ferdi ve Toplu İş Hukuku

KANIT AKADEMİ Tarafından Ferdi ve Toplu İş Hukuku Danışmanlığı Kapsamında Sunulan Başlıca Hizmetler

İş Kanunu Danışmanlık Hizmetleri

 • İşe alma ve iş sözleşmesinin tanzimi, tam süreli çalışma, kısmi süreli çalışma ve çağrı esasına göre çalışma sistemlerini  düzenlenmesi,
 • İşçi özlük dosyasının tanzimi,
 • Çalışma saatlerinin tanzimi, postalar (vardiya) halinde çalışma olması durumunda işin düzenlenmesi de ilgili kurumların bilgilendirilmesi,
 • Yıllık ücretli izinlerin planlanması, kullandırılması ve belgelendirilmesi,
 • Ücretlendirme politikası, ücret tahakkuku ve ücret ödeme yöntemleri,
 • Fazla sürelerle çalışma ve fazla çalışmada dikkat edilecek hususlar,
 • Asıl işveren-alt işveren ilişkilerinde dikkat edilecek hususlar ve buna ilişkin protokollerin hazırlanması,
 •  Geçici iş ilişkisinin düzenlenmesi,
 •  Hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil (UBGT) çalışmaları ve uygulaması,
 •  Gebe ve emzikli kadın çalıştırılmasında uyulması gereken hususlar,
 •  İş güvencesi kapsamına giren (30’dan çok çalışanı olan) ve girmeyen işyerlerinde iş akitlerinin feshinde dikkat edilmesi gereken hususlar,
 •  İşe iade kararlarının uygulanması, karar sonrası yapılması zorunlu yasal işlemler hakkında bilgilendirme, gerekirse birlikte uygulama,
 •  İş akdinin feshinde ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanılması, tahakkuk işlemleri,
 •  Özürlü istihdamı ile ilgili işlemlerin uygulanması

Sendikalar, Toplu İş Sözleşmesi , Grev ve Lokavt Kanunu Uygulaması

 • İşyerinde sendikalaşma varsa danışmanlık hizmetleri,
 • Toplu iş sözleşmesi (TİS) yetki aşamasında danışmanlık hizmetleri,
 •  Toplu iş sözleşmesi (TİS) uygulamasında danışmanlık hizmetleri,

 5510 Sayılı Kanun Açısından (SSK) Danışmanlık Hizmetleri

 

BİLİYOR MUSUNUZ?

Çalışan sayısının fazla olduğu işverenlerin talepleri halinde, kendi işyerlerinde, yönetici, insan kaynakları sorumlularıyla tahakkuk elemanlarına iş hukukuyla ilgili tüm konularda veya belirleyecekleri sınırlı konularda özel eğitimler de verilmektedir.